Oferta produktowa
Oferta produktowa

Konstrukcje stalowe

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE W TELEKOMUNIKACJI:

Konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacyjnych

Konstrukcje wsporcze dla urządzeń telekomunikacyjnych projektowane są z rur stalowych. Wymiary konstrukcji dostosowane są do wymagań istniejącej infrastruktury oraz urządzeń. Elementy konstrukcyjne mocowane są do istniejących obiektów za pomocą stalowych obejm mocujących lub kotew HiLTi. Drabinki kablowe wykonywane są z kątowników i płaskowników. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie elementy stalowe są ocynkowane ogniowo. Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 120 µm.

 

Wieże telekomunikacyjne

Wieża przestawna – bezfundamentowa

Wieża jest typową konstrukcją stalową posadowioną na prefabrykowanych blokach żelbetowych, nietrwale związanych z gruntem. Wieża wyposażona w drabinę z systemem zabezpieczeń SKC Block.

 

 

Typowe wysokości wież balastowych[m]
25,7
30,4
32,9
35,4
37,9
40,4

 

 

Wieża kratownicowa – fundamentowa

Wieża jest typową konstrukcją stalową posadowiona na żelbetowych stopach fundamentowych. Trzon wieży stanowi kratownica przestrzenna o przekroju trójkąta. Dolna część wieży posiada stałą zbieżność i stanowi ostrosłup ścięty, natomiast górna część wieży jest częścią niezbieżną o kształcie graniastosłupa. Wieża wyposażona jest w drabinkę komunikacyjną wyposażoną w system asekuracji SKC-Block oraz w system odgromowy. 

Typowe wysokości wież wykonane na planie trójkąta przedstawiono poniżej. W ofercie dostępne są również wieże wykonane na planie kwadratu. 

 

 

Typowe wysokości wież[m]
Rozstaw stóp [m]
32,5
3,70
41,0
4,30
50,5
5,50
60,5
7,90
72,5
9,10

 

 

 

Wieża rurowa

Lekka konstrukcja stalowa posadowiona na żelbetonowym fundamencie. 

 

 

 

Typowe wysokości wież[m]
Rozstaw stóp [m]
30,0
5,0
40,0
6,5

 

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy

kontakt techniczny i handlowy:
+48 32 323 16 16
sales@airtel.com.pl