Oferta usługowa
Oferta usługowa

Usługi projektowe

PROJEKTY RADIOWE

Oferujemy wykonanie projektu radiowego sieci w paśmie 5,4 GHz, 3,6GHz – 3,8GHz oraz projektów radiowych na potrzeby realizacji instalacji wewnętrznych.
 

PROJEKTY BUDOWLANE

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz konstrukcyjno – wykonawczego zgodnie z założeniami Klienta, uwzględniając dobór bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE WYKONAWCZE

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz konstrukcyjno – wykonawczego zgodnie z założeniami Klienta, uwzględniając dobór bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz konstrukcyjno – wykonawczego zgodnie z założeniami Klienta, uwzględniając dobór bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PROJEKTY ELEKTRYCZNE

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz konstrukcyjno – wykonawczego zgodnie z założeniami Klienta, uwzględniając dobór bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań.

 

PROJEKTY SIECI MONITORINGU

Oferujemy wykonanie projektu sieci monitoringu w oparciu o wytyczne Klienta, w którego skład wchodzi dobór sprzętu z zastosowaniem dedykowanej technologii.
Następnie proponujemy budowę sieci monitoringu począwszy od uzyskania pozwoleń po instalację z konfiguracją.

 

PROJEKTY SIECI DOSTĘPOWYCH

Oferujemy pełny zakres usług, począwszy od wykonania projektu sieci dostępowej zgodnie z oczekiwaniami Klienta w najkorzystniejszej technologii, po wykonanie i uruchomienie sieci na określony / nieokreślony czas.
Gwarantujemy stabilne działanie sieci wraz z pełnym supportem wyspecjalizowanej grupy inżynierów.

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA/PNU

Oferujemy przygotowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz PNU.

 

ANALIZY I KWALIFIKACJE ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI

Oferujemy opracowanie analiz i kwalifikacji środowiskowych wraz z wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

EKSPERTYZY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Oferujemy wykonanie specjalistycznych ekspertyz w przypadku braku dokumentacji projektowej obiektu.

 

POMIARY ŚRODOWISKOWE BHP/PEM

Oferujemy wykonanie pomiarów środowiskowych oraz pomiarów promieniowania urządzeń nadawczych po wykonaniu inwestycji.

Każde badanie zakończone jest stosownym dokumentem, które zawiera miejsce i wyniki wykonania pomiarów, opis i parametry, oraz ewentualne zalecenia. W przypadku wyników niespełniających normy dokonujemy na życzenie Klienta napraw, modernizacji oraz przebudowy.

 

POMIARY ELEKTRYCZNE

Oferujemy szeroki zakres pomiarów elektrycznych:
 
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • badanie stanu instalacji odgromowej
  • sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych
  • badania wyłączników różnicowo – prądowych
 
 
Każde badanie zakończone jest stosownym dokumentem, które zawiera miejsce i wyniki wykonania pomiarów, opis i parametry sieci, oraz ewentualne zalecenia. W przypadku wyników niespełniających normy dokonujemy na życzenie Klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.

 

POMIARY SPECJALISTYCZNE

Oferujemy wykonanie szeregu pomiarów specjalistycznych wraz z diagnostyką techniczną.
Każde badanie zakończone jest stosownym dokumentem, które zawiera miejsce i wyniki wykonania pomiarów, opis i parametry, oraz ewentualne zalecenia. W przypadku wyników niespełniających normy dokonujemy na życzenie Klienta napraw, modernicazji oraz przebudowy.

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy

kontakt techniczny i handlowy:
+48 32 323 16 16
sales@airtel.com.pl