Oferta usługowa
Oferta usługowa

Operatorzy komórkowi

Airtel od początku swojej działalności stale współpracuje z operatorami komórkowymi na terenie Europy, wykonując m.in. zlecenia polegające na:

  • Czynnościach formalno-prawnych celem pozyskania niezbędnych pozwoleń
  • Projektowaniu i budowie lub modernizacji stacji bazowych 
  • Instalacji systemów GSM, DCS, 3G, LTE, MW – łącza radiowe
  • Instalacji systemów zasilania
  • Implementacji obiektu, przekazaniu do użytku
  • Przeglądach / serwisach

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy

kontakt techniczny i handlowy:
+48 32 323 16 16
sales@airtel.com.pl